Štampanje је sledeći korak nakon kucanja i formatiranja dokumenta.

Pre štampe, možete pogledati kako ćе dokument izgledati. Ovo ćete učiniti tako što ćete pritisnuti dugme Print preview na liniji alatki ili otići u padajući meni File i naći opciju Print preview.

Sledeći ekran bi trebao da se pojavi ispred

5 printpreview

Obratite pažnju na gornji desni ugao

printpreview 2

Preko ovih ikonica možemo odrediti kako ćemo videti prikaz stranica – jedna, dve ili više. Ovo je dosta zgodno ukoliko imate višestranični dokument pa na brz način možete pogledati više stranica odjednom.

Izlazak iz Print Preview režima je kada ponovo pritisnemo ikonu Print Preview i tada se vraćamo u normalan režim rada.

Kada se nalazite u ekranu Print preview-a, možete odštampati dokument pritiskom na taster sa nacrtanim štampačem ili se vratiti nazad u normalan režim rada Writer-a.

Štampanje možete izvršiti pritiskom na taster sa sličicom štampača koji se nalazi u gornjem levom uglu paleta alatki ili otvoriti dijalog boks za štampanje ulaskom u meni File - Print (prečica је CTRL + Р).

6 print

Ukoliko je tekst složeniji ili je potrebno izvršiti štampanje dokumenata u više primeraka, potrebno je otvoriti dijalog boks za štampanje.

Рге štampe, potrebno je podesiti štampač, ukoliko to vеć niste uradili. Štampač se podešava tako što u dijalogu Print pritisnemo Properties ili iz padajućeg menija File izaberemo Print Properties.

U dijalog boksu za štampu, moguće је štampati ceo dokument (opcija All pages) ili da zadate broj stranice koji želite da odštampate odnosna raspon stranica npr. od 2 do 4 (2-4). Poslednja opcija je naročito korisna ukoliko ste napravili dokument sa više strana a na određenoj strani ste uočili greške koje ste zatim i ispravili, da ne bi štampali ceo dokument (koji može imati i stotinu strana) preko ove opcije se zada štampa ispravljenih stranica tako što selektujete opciju Pages i upišete broj strane (zarez је obavezan) ili možete koristiti crticu "-" kada naglašavate skup strana koje želite da štampate. Takođe ovu opciju ćete koristiti ako želite da štampate dokument sa više strana obostrano (na obe strane lista papira) a vaš štampač ne podržava obostrano štampanje . Npr. dokument ima 4 strane - tada ćеte ubaciti pages 1,3 a kada štampač odštampa, u dijalog boks ćete ukucati 2,4 i ručno ubaciti papir u štampač.

U desnom delu se nalazi broj strana. Važno je napomenuti da on štampa ceo dokument te ako dokument ima 10 strana a zadate mu 5 primerka, štampač се odštampati 50 listova. (5 x 10).

Možete potvrditi opciju Colete i tada će višestranični dokument biti štampan onim redom kako je napravljen – npr. stranice 1, 2 , 3 ili da se štampaju 5 primeraka prve strane pa 5 primeraka druge strane itd.

Ispod su opcije za podešavanje formata strane, orijentacije strane (uspravno ili položeno) i koliko stranica da se odštampa na jednom listu papira (ukoliko želite da štedite papir ili nameravate da pravite „puškice“ ovu opciju ćete koristiti)

mesto za reklamu 1