Kada otvorite sam program ili neku datoteku napravljenu u Calcu, isprad Vas će se pojaviti radna sveska (workbook) koja se sastoji iz Radnih listova kojih u startu ima 3 (Sheet 1, Sheet 2 i Sheet 3). U dnu prozora vide se jezičci radnih listova.

calc slika1

Svaki radni list se sastoji iz tabele koja ima 1024 kolona i 1024 redova. Kolone su numerisane slovima a redovi brojevima. Kombinacija oznaka kolone i broja reda dobijamo adresu ćelije unutar tabele.

U vrhu prozora se nalazi paleta padajućih menija, paleta alatki, paleta alatki za formatiranje i ispod palete alatki za formatiranje nalaze se dva vrlo važna polja. Prvo prikazuje adresu obeležene ćelije tj. gde se nalazimo u tabeli a drugo je polje za unos sadržaja u obeleženu ćeliju. Izmedju tih ćelija nalaze se dva vrlo važna dugmeta i to Function wizard i Sum. O njime će biti kasnije više reči.

calc slika 2

Palete alatki možemo pomerati gore ili dole

U okviru radnog lista, nalaze se klizači koji pomaju tabelu u pravcima levo-desno odnosno gore-dole.

KRETANJE PO RADNOJ POVRŠINI

Po radnoj površini tabele krećemo se na sledeće načine:

  • taster ENTER kada prelazimo u sledeću ćeliju u novom redu

  • taster TAB – kada prelazimo u sledeću ćeliju nove kolone

  • kombinacija SHIFT+TAB – vraćamo se u ćeliju istog reda ali prethodne kolone

  • tasteri sa strelicama – krećemo se u tabeli u sva četiri pravca

  • klikom miša na odredjenu ćeliju ulazimo u tu ćeliju

  • u polju adrese ćelije, ukucamo adresu i prebačeni smo u traženu ćeliju (polje se nalazi u gornjem levom vrhu)

Nadam se ta ste ovo potpuno razumeli obzirom da je vrlo važno znati kako se kreće po tabeli. Naravno, ukoliko je tabela vrlo velika, koristićemo klizače sa leve i desne strane da tabelu pomerimo po vertikali odnosno horizontali.