Pojava besplatne verzije Star Office paketa pre 20-tak godina bila je svakako senzacija za sve korisnike računara. Premda je bilo besplatnih programa ovog tipa, Star Office je svakako predstavljao celovit paket sa svim alatka koje je posedovao i njegov stariji i popularniji Microsoft Office. Kasnije se Star office transformisao u Open Office da bi kasnije došlo do razdvajanja Open Offica na Libre Office i Open Office. Bilo kako bilo, oba paketa su još uvek besplatna i koriste više-manje isti mehanizam. U ovom kursu ću pokušati da Vas upoznam sa delom Libre Office paketa – programom Writer.

Ono što prvo upada u oči kada se instalira i pokrene program Libre Office Writer (korišćena je verzija 6.3.42) je da je došlo do redizajniranja izgleda traka sa alatima pa su ikonice dosta lepše i preglednije. Srećom pa je traka sa padajućim menijima i dalje zadržana tako da uvek lako i brzo možete doći do komande koje nema na traci sa alatima.

1 radnapovrsina

Kada pogledate celu radnu povšinu, morate se složiti da je sve pregledno i vrlo lepo spakovano. Gornji deo je naziv dokumenta, ispod ide paleta padajućih menija, traka sa alatima i ikonice za formatiranje teksta. Samo dno radne površine je više-manje informativno orjentisano tako da možete uvek dobiti informacije o broju stranice na kojoj se nalazite, koliko ste reči i karaktera otkucali u tekstu, tipu stila teksta, a u donjem desnom uglu se nalazi i deo za prikaz stranice sa opicijom da preko klizača povećate ili smanjite prikaz stranice.

Ukoliko klilnete na procent prikaza, pojaviće se i dijalog boks gde možete podesiti prikaz i zoom stranice.

2 zoom

 

Sa desne strane se nalazi set takođe korisnih alata – tačnije u osnovnom setu dobijate pet setova Properties, Pages Style and formating, Gallery (galerija korisnih sličica koje jednostavno prevučete na radnu povšinu dokumenta) i Navigator (prikaz delova vašeg dokumenta).

Ukoliko vam ova traka alatki ne treba (ili trenutno ne traba) možete je klikom na osenčenu  strelicu koja je usmerena desno - uvući ili ponovnim klikom izvući prema potrebi (u tom slučaju strelica pokazuje na levo)

3 desnatraka