Nakon što ste snimili dokument (ili više njih) kasnije ćе vam taj dokument zatrebati te ga želite otvoriti. Ako је Writer već uključen, to ćete uraditi tako što ćеte na liniji alata pritisnuti ikonicu sa otvorenom fasciklom ili otići u meni File i pritisnuti Open. Nakon toga se pojavljuje okvir za otvaranje dokumenta, pronađete direktorijum gde ste dokument sačuvali, pritisnite na naziv dokumenta koji želite da otvorite i pritisnete sa mišem taster Open (ili nakon označavanja dokumenta pritisnite taster ENTER) i dokument ćе biti otvoren. Ako ste prethodno radili i napravili odmor te sačuvali dokument, moći ćete da normalno nastaviti gde ste stali.

Drugi način otvaranja dokumenta je da iz Windowsa uđete u direktorijum gde ste sačuvali dokument i dva puta kliknete na dokument te ćе se automatski otvoriti program Writer i željeni dokument. Ovo će se desiti ukoliko je dokumenat u odt formatu ili ukoliko ste podesili u Windosu da se svi tekst dokumenti otvaraju uz pomoć programa Writer

Ukoliko kucate neki dokument i imate potrebu da otvorite dokument koji ste ranije sačuvali kako bi ste pogledali šta ste tada pisali, slobodno ga otvorite pročitajte a potom zatvorite (donji x u desnom gornjem uglu) i ponovo ćete biti u starom dokumentu.

Kada završite jedan dokument, odštampate i snimite i želite da počnete novi, jednostavno pritisnite na ikonicu New izaberite Text document i bićete u novom dokumentu. Drugi način je da preko menija File pritisnete opciju New i tada se pojavljuje dijalog boks za novi dokument tada u kartici General pritisnite blanko document i pritisnite OK.

Premda je osnovni format Writera – OpenDocument Text, Writer može otvoriti i dokument sačuvan u Microsoft Word formatu i izvršiti njegovu prepravku.