Ukoliko ste pažljivo proučili kurs o Writeru, napomenuću da se sve što je rečeno u tom kursu a odnosi se na formatiranje, važi i u Calcu.

Da se ponovim, da bi formatiranje brzo i efikasno izvršili, u vrhu se nalazi paleta alatki za formatiranje.Osim ove palete, imamo padajući meni Format a isto tako desnim klikom miša otvaramo padajući meni gde možemo ući u opciju Format cell.

calc slika 11

Možemo promeniti vrstu fonta, veličinu fonta, boju fonta, poravnanje unutar ćelije. Formatiranje se vrši pre, u toku kucanja ili po završetku kada obeležimo željenu ćeliju i izvršimo potrebno formatiranje. Eksperimentišući sa ovim opcijama možete stvoriti izuzetno atrkativne dokumente. Npr. – u fakturi koju ste napravili, možete podesiti da određena ćelija sadrži formulu za izračunavanje a sam rezultat da bude prikazan zadebljanim fontom i u drugoj boji čime se vrlo jasno ističe.

Ono što je specifično za Calc u odnosu na Writer su sledeće alatke za formatiranje i to:

Merge – spaja sadržaj selektovanih ćelija

Currency – dodaje oznaku valute ( i dinar je podržan)

Procenat – dodaje znak procenta na kraju

Smanjenje ili povećanje decimala broja

calc slika 12

Kada koristite ikonicu Currency, ako vam se ne prikaže dinar kao platežno sredstvo, iz padajućeg menija Tools, odaberite Options, iz dijalog boksa, sa desne strane izaberite Lenguage Settings i potom u dijalog boksu Currency pronadjite Dinar ili drugu valutu koju želite da Vam se prikaže kada kliknete na dugme Currency.

Posebno obratite pažnju na ikonicu Border. Ona postoji i u Writeru ali pravi smisao dobija u Calcu.

calc slika 13

Linije radnog lista se ne prikazuju kod štampanja osim ako to u posebnom dijalog boksu ne odaberete. Medjutim, ukoliko želite da se one vide odnosno da se na samom radnom listu vide i razlikuju se od ostatka sadržaja na radnom listu, selektujte deo radnog lista koji želite da prikažete kao tabelu, udjite u ponudjene opcije ikonice Border i odaberite odgovarajući način uokviravanja i taj deo tabele će biti prikazan / štampan sa opcijom uokivravanja koju smo zadali. Takodje i sam izgled radnog lista će biti promenjen tj. jasno će se označiti deo tabele.

Što se formatiranje same ćelije ili skupa odabranih ćelija tiče, desnim klikom miša na odredjenu ćeliju ili selekovani skup ćelija, otvara se padajući meni iz koga ćemo odabrati opciju Format cell i pojaviće se prozorčić sa 7 kartica gde se može odrediti brojevi, fontovi, efekti fonta, poravnanje, okvir, pozadina i zaštita ćelije.

calc slika 14

Eksperimentišite sa ovim opcijama i dobićete vrlo brzo fantastične rezultate.

Posebno bih ukazao na opciju Wrap text autimaticaly u okviru kartice Alignment. Njenim čekiranjem, tekst u ćeliji će preći u sledeći red odnosno neće ići u horizontalnom pravcu već će se izvršiti prelazak u sledeći red.

Tekst u ćeliji ne mora ići samo horizontalno, on može ići i vertikalno ako to odaberete a preko kartice Alignment možemo mu zadati i odredjen ugao pod kojim će se pojaviti.

Selektovanje ćelija se vrši klikom miša na odredjenu ćeliju, povlačenjem miša i pritisnutim levim tasterom, odnosno opcijom CTRL + strelice. Na selektovani deo, mogu se primeniti sve napred navedene opcije formatiranja.