Redni brojevi i tačke koristimo kada želimo da neko nabrajanje u dokumentu prikažemo na pregledan i profesionalan način. Pošto je Writer nije podešen da automatski uključuje opciju rednih brojeva i tački, (što je dobro) možemo da omogućimo ovu opciju a to ćemo učiniti kada uđemo u padajući meni Tools a zatim izaberemo Auto Correct Option

10 autocorect

i ovde je potrebno čekirati opciju Bulleted and numbered list – nakon toga dovoljno je da u novom redu ukucate broj ili crticu i da pritisnete taster Enter na kraju unosa i automatski će se u sledećem redu pojaviti sledeći redni broj ili nova tačka.

takođe dolazi i do uvlačenja teksta

što stvara preglednost pri prikazivanju

jer se odvaja tekst sa nabrajanjem od ostatka teksta.

  • lkjll

  • lkjlkjkl

Kada želite da završite nabrajanje tj. da se ne prikazuju više redni brojevi ili tačkice, posle pritiska dugmeta Enter, pojaviće se novi broj ili tačka i tada dva puta pritisnite dugme BACKSPACE (gore desno) i vratićete se u normalan režim rada

Ako odemo do padajućeg menija Format, otvorićemo još jedan dijalog boks na ovu temu a to je Bullets and Numbering a možemo je i direktno sa palete alatki pozvati:

11 bulets

Preko ovog dijalog boksa, Writer vam daje mogućnost da stavite i neki drugi znak. Jednostavno selektujete tekst sa već ubačenim tačkama, pritisnite desni taster miša i potom pritisnite opciju Bullets and Numbering a zatim izaberite oblik koji želite da bude prikazan umesto tačkica.

Takođe, možete na već otkucanom tekstu da napravite redne brojeve ili tačke. Dovoljno je da selektujete deo teksta na kome želite da budu redni brojevi ili tačke i da pritisnete dugmence sa sličicom rednih brojeva ili tački i oni ćе biti ubačeni.

Ako ne želite da se automatski uključuje nabrajanje, potrebno je da iz padajućeg menija Tools, izaberemo opciju AutoCorrect i iz dijaloga izaberemo karticu Options i deštikliramo opciju Bulets and numbering list

Nakon ovoga, neće više biti automatskog nabrajanja.