Suština web stranica je njen sadržaj. Tekst, odabrane slike, podaci, multimedijalni sadržaj i sl čini da web sajt bude posećen. U Joomli, sve napred navedeno su stavlja u članak, preko menija se vezuju stavke menija sa određenim člancima. Centralni deo sajta je uglavnom rezervisan za članke.

Šta se može staviti na članak ? Članak može biti čisto tekstualan, mogu se dodavati slike, tabele i sl. ali isto tako preko ubacivanje određenih kodova i dinamični sadržaj (npr. kod sajta www.fotografije.in.rs u članak je ubačena galerija slika koja slike vuče sa određene pozicije unutar sajta).

Kada se pravi web sajt, pre početka se pažljivo isplanira struktura sajta, pribave slike, napišu tekstovi koje treba postaviti. Sve to upakujemo u više različitih članaka i preko menija ih učinimo dostupnima posetioca sajta.

Svaka stranica tj. svaka lekcija na ovom sajtu je poseban članak a preko menija su lekcije pažljivo klasifikovane i učinjene dostupnim za pregledanje. Takođe, ubačeni su i dinamični sadržaji preko posebnog koda.

Kreiranje članka

Preko padajućeg menija Content izaberemo Article Manager i trebali bi da dobijemo sledeći ekran

clanak 1

Ovde je spisak svih članaka. U momentu pravljenja kursa, nije ih bilo mnogo tj. vidimo samo instalirane članke primera. Pre nego što pređem na izradu novog članka ukazao bih na dve vrlo važne stvari a to su kategorije i opcije članaka.

Zamislimo da jednog dana imamo 500 članaka, da bi ste pronašli određen članak moraćete koristiti ili vaše sokolove oči ili pretragu članaka. Verujem da ćete preko oba sistema pronaći ono što vam trebama ali postoji i mnogo bolji način da se članci srede a to je preko kategorija. Naime, pre početka pravljenja članaka (a može i kasnije) napravimo kategorije članaka (npr. Joomla kurs, Writer kurs ...) i svaki članak vežemo za tu kategoriju. Pravljenje kategorija članaka je izuzetno prosto.

Uđemo u Kategorije (leva strana) i prikazaće se menadžer kategorija. Kliknemo na dugme New (novo) i

odredimo ime kategorije, eventualno opis kliknemo Save&Close ili Save &New (ako želimo da dodamo još neku kategoriju) i kategorija je sačuvana.

Sledeća stvar na koju bih želeo da Vam ukažem su Opcije članka

U gornjem desnom uglu videćete dugme Option na njega kliknemo i dobijamo sledeći prozor

clanak 2

ovde podešavamo globalne opcije članaka koji će biti podrazumevane za sve nove članke. Međutim, prilikom kreiranje članaka imaćemo mogućnost da i ove globalne opcije promenimo. Pažljivo pročitajte ponuđene opcije, promenite ih prema svojim potrebama i sačuvajte i zatvorite.

Kada smo kreirali kategorije i promenili podrazumevne opcije članka sada možemo krenuti u kreiranje odnosno ispravljanje već kreiranih članaka.

Ukoliko niste prepravljali Globalnu konfiguraciju, ovo je ekran koji bi trebao da se pojavi ispred Vas. Sve je ovde što je potrebno da se napravi stranica sa tekstom i slikama odnosno drugim multimedijalnim ili dinamičkim sadržajima.

clanak 3

Gornji deo je Naslov – obavezan i mora da bude jedinstven. Ispod idu tabovi sa određenim opcijama, zatim deo gde mi unosimo tekst, slike ili drugi sadržaj.

Desno se nalaze status članka, padajući meni sa izborom kategorije, da li članak izdvojen ili nije (osim ako nije članak na naslovnoj strani, trebalo bi da stoji NE), ko može pristupiti članku (biće obrađeno u nekom višem kursu), jezik ( biće obrađeno u sledećem kursu).

Kada završimo sa unosom teksta, slika itd, pritisnemo dugme Save & Close ili Save&New ako želimo da odmah napravimo sledeći članak.