Moduli su elementi koje raspoređujemo na web sajtu. Svaki modul ima svoju funkciju – to može biti meni, prosta slika, forma za prijavu, slučajna slika (sa leve strane sajta profesor.rs) itd.

Svaki šablon joomla sajta ima definisane pozicije a mi jednostavno svakom modulu određujemo tri stvari: naziv modula,  poziciju na šablonu i na kojim stranicama će se modul prikazivati. Takođe možemo odrediti vreme kada će se modul prikazivati i kojim korisnicima će modul biti dostupan (svim, registrovanim ili administratoru).

Moduli se mogu instalirati preko Extension managera padajućeg menija ali isto tako možemo ih i sami napraviti preko Modul managera.

Kako se instalira modul preko Extension managera već je objašnjeno . Međutim, kada modul instalirate morate mu odrediti parametre u smislu pozicije na sajtu, prikaza na stranicama i sl.

Izgled Modul managera

moduli 1

Iz priložene slike se vidi spisak svih instaliranih modula. Module preko ovog ekrana možemo da direktno onesposobimo tako što kliknemo na strelicu u koloni status.

 

Kreiranje modula radimo tako što kliknemo na dugme New i dobijamo sledeći ekran

moduli 2

U konkretnom slučaju sam izabrao meni.

moduli 3 Ovde je potrebno uočiti nekoliko stvari a to su : Show Title – prikazuje naslov modula (obično je potrebno izabrati opiju Sakrij), Pozicija modula – iz padajućeg menija izaberemo poziciju na određenom šablonu, Status – da li je objavljen ili ne objavljen i zadnja stav Ordering – vrlo značajna ukoliko na određenoj poziciji sajta smo stavili više modula tako da preko nje menjamo raspored modula na određenoj poziciji.

Kada smo ovo podesili kliknemo na tab Menu Assigment - Ovde određujemo na kojim stranicama će dati modul biti prikazan. Kliknemo Save&Close i promene koje smo napravili biće sačuvane.

Preko Modul Managera možemo i praviti više modula.