fruits

Pojava besplatne verzije Star Office paketa pre 10-tak godina bila je svakako senzacija za sve korisnike računara. Premda je bilo besplatnih programa ovog tipa, Star Office je svakako predstavljao celovit paket sa svim alatka koje je posedovao i njegov stariji i popularniji Microsoft Office. Kasnije se Star office transformisao u Open Office da bi kasnije došlo do razdvajanja Open Offica na Libre Office i Open Office. Bilo kako bilo, oba paketa su još uvek besplatna i koriste više-manje isti mehanizam. U ovom kursu ću pokušati da Vas upoznam sa delom Libre Office paketa – programom Writer.

Ono što prvo upada u oči kada se instalira i pokrene program Libre Office Writer (korišćena je verzija 4.4.44) je da je došlo do redizajniranja izgleda traka sa alatima pa su ikonice dosta lepše i preglednije. Srećom pa je traka sa padajućim menijima i dalje zadržana tako da uvek lako i brzo možete doći do komande koje nema na traci sa alatima.

Traka sa alatima je takođe podložna promenama - jednostavno dovedete miš do leve ivice trake sa alatima i  desnim klikom miša otvarate padajući meni iz kojeg birate opciju Visible buton - u ovom delu dodajete ili oduzimate alatke i prilagođavate paletu sa alatkama prema sopstvenim potrebama

radna povrsina

 

Kada pogledate celu radnu povšinu, morate se složiti da je sve pregledno i vrlo lepo spakovano. Gornji deo je naziv dokumenta, ispod ide paleta padajućih menija, traka sa alatima i ikonice za formatiranje teksta. Samo dno radne površine je više-manje informativno orjentisano tako da možete uvek dobiti informacije o broju stranice na kojoj se nalazite, koliko ste reči i karaktera otkucali u tekstu, tipu stila teksta, a u donjem desnom uglu se nalazi i deo za prikaz stranice sa opicijom da preko klizača povećate ili smanjite prikaz stranice.

polje procenat prikaza

Ukoliko klilnete na procent prikaza, pojaviće se i dijalog boks gde možete podesiti prikaz i zoom stranice.

Sa desne strane se nalazi set takođe korisnih alata – tačnije u osnovnom setu dobijate tri ikonice Style and formating, Gallery (galerija korisnih sličica koje jednostavno prevučete na radnu povšinu dokumenta) i Navigator (prikaz delova vašeg dokumenta)

desna traka

Ukoliko kliknete na sam vrh ove palete, dobićete dodatne opcije od kojih bi izdvojio Properties.

 

properties

 

Ovde je dobro što ukoliko želite možete formirati tekst tako da Vam komande budu sa vaše desne strane (zgodno ukoliko ste dešnjak). Ova paleta Vam nudi više komandi nego što je paleta na vrhu radne površine a na Vama je da odlučite da li ćete je ili nećete koristi.

Ukoliko Vas cela ova palete sa desne strane nervira, uvek je možete sakriti tako što ćete pritisnuti na sredinu (tačnije na deo linije sa tačkicama) i paleta će se sakriti i obratno ukoliko je sakrivena na isti način je možete i vratiti.