fruits

OpenOffice.org je paket kancelarijskih alata sastavljenih u jednu celinu. Njega sačinjavaju sledeći programi: Write – editor teksta, Calc – unakrsno izračunavanje, Impress – izrada prezentacija, Math – matematičke formule, Draw – crtanje i Base – baza podataka.

Base je pokušaj da se parira mnogo jačem bratu tj. Microsoft Acess programu za baze podataka. I to je donekle uspeo, obzirom da ima sve potrebne alate za osnovnu manipulaciju podacima.

Cilj ovog kursa je da vam na najjednostavniji mogući način objasni proces kreiranje baze podataka kao i korišćenje iste. Neće se puno ulaziti u detalje ali ćete shvatiti kako se pravi baza i kako je iskoristiti za svoje potrebe.

Kako je Openoffice.org besplatan paket, nema razloga da ne probate da napravite bazu podataka pa makar to bila i baza vaših filova na DVD-u ili CD-ima. Videćete zabavno je.