fruits

Glavni cilj sajta je da se posetioci dobro zabave ali isto tako da steknu novo znanje i nove veštine. Težište kurseva je da se steknu nova znanja koja se mogu odmah u praksi upotrebiti ali isto tako i da se steknu veštine koje se mogu iskoristiti za dodatni posao i zaradu novca.

Planirano je da se kursevi dodaju bar 2 mesečno što zavisi od toga da li će se angažovati stručnjaci iz odredjenih oblasti da ih napišu.