fruits

Sajt je posvećen besplatnom obrazovanju i nastao je 2006. godine i tada se zvao e-nastava.com. Pojavom .rs domena, odlučeno je da se zakupi domen profesor.rs i da se kursevi sa sajta e-nastava prebace na novi sajt.

Sam kurs sistem se često menjao tako da je najvećim delom svog rada bio korišćen sistem Moodle a jedno vreme su kursevi bili i u html stranicama. Oba metoda su odbačena zbog raznih problema koji su se javljali i prebačen je na Joomla sistem koji se i danas koristi.Svaka lekcija je zapravo jedna stranica sajta tako da jednostavnom navigacijom prelazite na novu lekciju.

Svih ovih godina, korišćenje sajta i svih kurseva na njemu je bilo potpuno besplatno. Nikada se za kurseve nije tražio novac od posetioca.