fruits

Impres je deo OpenOffice / Libre Office paketa koji je namenjen za izradu prezentacija. Sličan je Microsoft PowerPointu, podržava PowerPoint format – može da otvara ali isto tako i da snimi prezentaciju u PowerPoint formatu ali i u svom matičnom formatu.

Prednost ovog programa je što je besplatan i može se preuzeti sa interneta, instalirati i koristiti.

Glavna namena mu je izrada prezentacija (namerno sam rekao glavna jer ljudi prezentacije koriste za sve i svašta) ali se može koristiti i za izradu grafičkih elemenata (dijagrama, slika i sl) . Pojavom velikih ekrana kao i pojeftinjenjem projektora, prezentacije su dobile na popularnosti. Takođe, dodatnu popularnost su stekle sa novim sistemom studiranja gde studenti brane seminarski ili diplomski rad tako što pored pisanog oblika, naprave prezentaciju sa slikama i tekstom koje putem više slajdova prezentuju profesoru odnosno drugim studentima. Takođe, brojni profesori i predavači koriste prezentacije prilikom svojih predavanja (nekada su koristili projektore sa slajdovima) kako bi prezentovali lekciju studentima a da pri tome nište ne izostave.

U poslovnom svetu se prezentacije odavno koriste kod predstavljanja projekata ili izveštaja na raznim sastancima.

Na samoj prezentaciji koja se može sastojati od jednog ili više slajdova, možemo ubaciti tekst, slike audio i video fajlove ali isto tako i linkove ka internet sajtovima.

Sama izrada prezentacije je vrlo prosta. U ovom kursu pokušaću da kroz 10-tak lekcija objasnim na što je moguće jednostavnije kako da napravite i sačuvate prezentaciju za svoj projekat bilo to poslovni ili studentski.